برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان علی آباد کتول با حضور مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان


به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان : جلسه شواری اداری شهرستان علی آباد کتول با حضور مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان ، فرماندار ، روسای ادرات و دستگاه های اجرایی شهرستان در محل فرمانداری علی آباد کتول برگزار شد

بنا براین گزارش ، سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان در خصوص بیکاری جامعه ابراز نگرانی کرد و اظهارداشت :  طبق آمار رسمی استان 45 درصداز بیکاران استان فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و باید برای کاهش این آمار چاره اندیشی کنیم و باتوجه به فقرمهارت موجود بهترین راه حل آموزش های فنی وحرفه ای و مهارت محور می باشد.

دبیرشورای مهارت استان گلستان گفت :بحران فقرمهارت، بحرانی جدی است  و همه باید فقرمهارتی را فریاد بزنیم وجادارد این بحران را مانند سایر بحران های کشور همچون بحران آب و خشکسالی جدی بگیریم .  

حسینی طلب تصریح کرد: آموزش های فنی وحرفه ای راه میانبری برای رسیدن به اشتغال است که درسال گذشته اداره کل آموزش فنی وحرفه ای از طریق مرکزآموزش فنی وحرفه ای علی آباد کتول 3 هزار نفررا وارد چرخه مهارت آموزی کرده است که کارآموزان بعداز اتمام دوره های مهارت آموزی وارد بازار کارمی شوند.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان بیان کرد : ما در سطح روستاها ی استان ، زندان ، صنایع و صنوف ،پادگان ، دانشگاه ها ، آموزش درمحیط کارواقعی و افراد آسیب پذیرجامعه آموزش داشته و داریم .

حسینی طلب درپایان گفت : برای حل مشکل بیکاری می بایست ازآموزش تئوری محورو بلند مدت  به سمت آموزش های مهارت محور برویم و به همین خاطر چشم امید بسیاری از آحاد جامعه به آموزش های مهارتی فنی وحرفه است.
تعداد بازدید کل :‌465
شنبه 10 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/07/05 هجری قمری
مصادف با 2020/02/29 میلادی

: مناسبت امروز
-