بازدید معاون سیاسی ، امنیتی واجتماعی فرماندار از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان علی آباد کتول


سیدصادق شیرنگی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و خانم مهاجر مسئول اموربانوان فرمانداری شهرستان علی آباد ازواحدهای اداری و کارگاهی مرکز آموزش فنی وحرفه ای علی آباد بازدید بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای علی آبادکتول ؛ دراین بازدید معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرماندارعلی آباد کتول از زحمات اسمعیل مهاجر بسطامی رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان علی آباد تقدیر و اظهارکردند:آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته ودولت در این راستا تسهیلات خوبی قائل شده است.

 
تعداد بازدید کل :‌293
دوشنبه 22 مهر سال 1398
مصادف با 1441/02/14 هجری قمری
مصادف با 2019/10/14 میلادی

: مناسبت امروز
-