نشست صمیمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان با مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد شهرستان علی آباد کتول


به منظور بررسی وضعیت آموزشگاه های آزاد شهرستان علی آباد کتول   نشست صمیمی  سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان  با مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد شهرستان در محل این مرکز  برگزارشد

به گزارش روابط عمومی مرکز شماره هشت علی اباد کتول: در این دیدار مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد  حاضر درجلسه به موضوعات و چالشهای رودرروی آموزشگاه ها ی آزاد در شهرستان پرداختند.

سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل،  پس از شنیدن نظرات مدیران و موسسان  آموزشگاه های آزاد مطالب و راهکارهایی  را در راستا ی بهبود وضعیت و عملکرد آموزشگاه ها عنوان کردند.

حسینی طلب موفقیت آموزشگاه ها را در گروی کلید واژه وحدت دانست و اظهارکرد:  اگر بخش خصوصی   با یک عنوان ، متحد و بدون اختلاف نظر پیش بروند می توانند با مطالبه قوی تر و سبک مطالبه بهتر مشکلات پیش رو را حل نمایند.

وی تصریح کرد: کاهش تعهدات در بخش دولتی فرصتی برای حضور پر رنگ تر آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای است  و اجرای بهترطرح ایران مهارت در این شهرستان منوط به تعامل بیشتر با ادارات و ارگان های شهرستان است.

شایان ذکر است: درابتدای این نشست صمیمی  اسمعیل  مهاجر رییس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان علی آباد،  گزارشی از عملکرد بخش خصوصی ارائه و موضوعاتی در خصوص مشکلات آموزشگاه های آزاد ارائه کردند.

 
تعداد بازدید کل :‌336
شنبه 10 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/07/05 هجری قمری
مصادف با 2020/02/29 میلادی

: مناسبت امروز
-