جلسه شورای اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول برگزار شد


جلسه شورای اداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول با حضور رئیس ،کارکنان و مربیان این مرکز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آباد کتول ، اسماعیل مهاجر بسطامی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای علی آبادکتول در این جلسه در خصوص چشم انداز ، اهداف و راهبرد های جدید سازمان مطالبی را بیان کرد.
در ادامه کارکنان و مربیان در خصوص برنامه ریزی در خصوص برنامه ها و اهداف سازمان به بحث و نظر پرداختند.

تعداد بازدید کل :‌318
شنبه 10 اسفند سال 1398
مصادف با 1441/07/05 هجری قمری
مصادف با 2020/02/29 میلادی

: مناسبت امروز
-