جلسه هم اندیشی با آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول برگزار شد


به منظور آشنائی و هماهنگی بیشتر مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان عی آبادکتول با قوانین و اهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مربوط به طرح ایران مهارت جلسه هم اندیشی با حضور نیرومند رئیس اداره آموزشگاه آزاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، مهاجر رئیس مرکز علی آباد و مدیران آموزشگاه های آزاد شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول،نیرومند رئیس اداره آموزشگاه های آزاد در این جلسه گفت: طرح ایران مهارت با هدف برگزاری دوره های مهارتی کوتاه مدت برای دانش آموزان متوسطه اول ایجاد شده است و به کمک آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اجرا می شود.
وی افزود: اجماع نظر کلیه آموزشگاه ها در اجرای طرح نقش اساسی دارد و پرهیز از یکسو نگری لازمه اجرای طرح می باشد.
مهاجر رئیس مرکز ضمن خوش آمدگوئی گفت: عملکرد طرح ایران مهارت این مرکز از ابتدای سال تاکنون 968 بوده است و انتظار می رود با تلاش بیشتر آموزشگاه ها در اجرای این طرح برای روزهای باقیمانده سال تعداد بیشتری از دانش آموزان از این طرح برخوردار شوند.
 
تعداد بازدید کل :‌417
شنبه 3 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/17 هجری قمری
مصادف با 2021/09/25 میلادی

: مناسبت امروز
-