بیش از 4 هزار و 200 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول از آموزش های مهارتی بهره مند شدند


اسمعیل مهاجربسطامی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آباد کتول از ارائه آموزش های مهارتی در بخش دولتی و خصوصی به 4 هزار و 294 نفر در سال 1398 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آباد کتول ، اسمعیل مهاجربسطامی رئیس مرکز با اعلام این خبر، گفت: تعهد آموزشی این مرکز در بخش دولتی در سال گذشته، یک هزار و ششصد نفر بوده است که با تلاش مربیان و کارکنان توانستیم عملکرد مطلوبی داشته باشیم و در پایان سال گذشته یک هزار و 879 نفر را از آموزش های مهارتی بهره مند کنیم .
وی افزود: در حوزه ثابت شهری با 812 نفر دوره، در حوزه پادگان 59 نفر دوره، در حوزه سکونت گاه های غیر رسمی 31نفر دوره، در حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی 33 نفر دوره، در حوزه روستا 318 نفر دوره، در مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 80 نفر دوره، در حوزه سیار شهری با 507 نفر دوره، در مراکز درمانی تحت پوشش بهزیستی و ترک اعتیاد و معتادان بهبود یافته 39 نفر دوره آموزش دیدند.
وی همچنین گفت: عملکرد آموزشی آموزشگاه های آزاد این شهرستان در 12 ماهه سال گذشته 2هزار و 415 نفر بوده است.
 
تعداد بازدید کل :‌536
شنبه 3 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/17 هجری قمری
مصادف با 2021/09/25 میلادی

: مناسبت امروز
-