اولین جلسه طرح ایران مهارت در شهرستان علی آباد تشکیل شد


با هدف اجرای صحیح و موثر طرح ایران مهارت و معرفی آموزشگاههای آزاد، اولین جلسه این طرح با حضور اسماعیل مهاجر رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای و نورعلی علمشاهی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آباد و دیگر کارشناسان دو دستگاه به میزبانی آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان علی آباد، اسماعیل مهاجر رئیس مرکز گفت: نیازسنجی دقیق ، توسعه حرفه های مهارتی و تغییر نوع قراردادها و قیمت گذاری جدید می تواند به توسعه فرهنگ مهارت آموزی کمک کند.
نورعلی علمشاهی رئیس آموزش و پرورش شهرستان علی آباد گفت: انتظار می رود آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای ازلحاظ ظرفیت و تنوع حرفه ها در جامعه نقش موثری در آموزش دانش آموزان و اشتغال آنها ایفا کنند
شایان ذکر است در این جلسه هریک از کارشناسان دو دستگاه نظرات وپیشنهادات خود را جهت هرچه بهتر برگزار شدن دوره های آموزش جهت دانش آموزان بیان کردند.

 
تعداد بازدید کل :‌277
شنبه 3 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/17 هجری قمری
مصادف با 2021/09/25 میلادی

: مناسبت امروز
-