بیش از 600 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای علی آباد کتول آموزش های مهارتی را کسب کردند


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آبادکتول، اسمعیل مهاجر بسطامی رئیس مرکز گفت: در شش ماهه اول سالجاری تاکنون 80 دوره آموزشی جهت گروه های هدف زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان، سربازان وظیفه ، متقاضیان مهارت آموزی ، ساکنین مناطق روستائی ، ساکنین غیر رسمی و معلولین برگزار شده است.
مهاجر بسطامی درخصوص حوزه های مهارت آموزی و تعداد کارآموزان مهارت دیده افزود: آموزش های ارائه شده برای 622 نفر در حوزه های مهارت آموزی در محیط کار واقعی، پادگان ، سیار روستائی و ثابت شهری است که از این تعداد، 211 نفر زن و 411 نفر مرد می باشد.
شایان ذکراست: تمامی دوره های آموزشی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزارشده است.


 
تعداد بازدید کل :‌207
شنبه 3 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/17 هجری قمری
مصادف با 2021/09/25 میلادی

: مناسبت امروز
-