معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دیدار کرد


به منظور همکاری متقابل دراجرای آموزش های مهارتی در سطوح دانشجویی و دانش آموزی رضایی شیرازی معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با اسمعیل مهاجربسطامی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در روز چهارشنبه یکم بهمن ماه 1399دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آباد کتول ، رضایی شیرازی معاون سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول گفت: بی شک آموزش های مهارتی گامی موثر در توانمند سازی دانشجویان و جوانان در راستای اشتغالزایی می باشد.
وی افزود: مجموعه آموزشی معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان با فعالیت در حوزه آموزش دانش آموزی و دانشجویی می تواند در کنار مرکز آموزش فنی و حرفه ای در مسیر مهارت آموزی تعامل سازنده داشته باشد.
اسمعیل مهاجربسطامی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان علی آباد کتول گفت: با توجه به پتانسیل های آموزشی موجود در موسسات آموزشی شهرستان به خصوص در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان، این مرکز همکاری متقابلی را در راستای مهارت آموزی دانشجویان با دانشگاه های شهرستان داشته است و از همکاری متقابل با معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول نیز جهت مهارت آموزی دانشجویان و دانش آموزان آن مجموعه استقبال می کند.
وی افزود: این مرکز باهدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی با تکیه بر ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهرستان آماده همکاری جهت تاسیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشکده فنی و حرفه ای سما شهرستان علی آباد کتول و همچنین در راستای طرح ایران مهارت برگزاری دوره های کوتاه مدت مهارت آموزی برای دانش آموزان متوسطه اول در دبیرستان ها با مشارکت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان می باشد.
 
تعداد بازدید کل :‌187
شنبه 3 مهر سال 1400
مصادف با 1443/02/17 هجری قمری
مصادف با 2021/09/25 میلادی

: مناسبت امروز
-